Cookiebeleid (EU) Disclaimer

Cookiebeleid (EU) Disclaimer

Terug naar de site

Terug naar de site

Disclaimer

Foodsoul streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.
Ondanks de constante zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Foodsoul niet garanderen dat de informatie ten aller tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Let op: alle vermelde afmetingen en afstanden tot locaties zijn bij benadering. De eigenaren hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de details en foto’s nauwkeurig en niet misleidend zijn. Deze informatie is bedoeld om een zo goed mogelijke indruk te geven van wat er te koop wordt aangeboden. Aan de hier aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend, geen garanties worden gegeven of geïmpliceerd.

Copyright

Toestemming

De informatie die op de site van Foodsoul staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doelen en voor zover deze niet het copyright van andere partijen heeft.

Beeldrecht

Van alle op de pagina’s van de site van Foodsoul gepubliceerde foto’s zijn de gebruiksrechten geregeld met de fotografen. Zonder toestemming van de desbetreffende fotografen is hergebruik van de afbeeldingen (digitaal of anderszins) niet toegestaan.

Delen

Het delen van, en verwijzen naar de pagina’s van de site van Foodsoul mag altijd.
Foodsoul is niet verantwoordelijk voor op haar site geplaatste links of voor de inhoud van sites die naar Foodsoul linken of waarnaar Foodsoul linkt.

© Foodsoul 2020
KvK Centraal Gelderland 59438991
BTW NL0018822151B18

Op al onze leveringen en diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier nalezen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Foodsoul
O. de Nobel
contact@foodsoul.nl