...

Contact

Deze site geeft naar onze mening een goed eerste beeld van deze locatie en de mogelijkheden. Maar er is natuurlijk meer: meer foto’s, de exacte locatie, inrichting van het restaurant en de keuken en informatie over de huidige exploitatie. Mocht u toegang tot de gedetailleerde informatie wensen, dan kunt u hier een inlog aanmaken. Heeft u nog vragen dan kunt u die het makkelijst stellen via het formulier hieronder.

Het betreft hier de verkoop van een lopend bedrijf. Dit proces vraagt om discretie en daarom verzoeken wij u niet rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer(s), personeel, accountant, leveranciers of andere personen die een relatie met het bedrijf hebben. Bezichtiging van het object vindt alleen plaats op afspraak.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.